Hebt U de gezondheid nodig in het dagelijkse leven, bij prestatie in sport of competitie?

Gezondheid in het dagelijkse levenbetekent:

 • Levenskracht: – bijvitaliteitkrijgt de sluipendedegeneratie van het lichaam geen kans  

Prestatie in de sportbetekent: 

 • aktiveren – aktiviteitverhoogtde vaardigheden van het lichaam en behoudt het biologisch-genetisch evenwicht

Competitiebetekent:

 • traineren – trainingbouwtde biologische lichaamsfuncties op trainttevens de genetische behoefte van de mens v.a.t. kompetenztraining®

gezond is, die zijn werktuig( lichaam) reguleert en onderhoudt

ziek is degene, die de zorg van de zelfregulerendecelverzuimt

 • Is uw lichaamgereguleerd?
 • Is uw lichaam in een biologisch-genetisch evenwicht?
 • Heeft uw lichaam de kracht om de dagelijkse stress te weerstaan?
 • Is uw celsysteem in zijn functieintact?

v.a.t. kompetenztraining® beantwoordtdezevragen in een advies- en ondersteuningspakket

In Jungbrunnen verwacht U individueel advies/ ondersteuning bij:

 • gezondheidspreventie
 • malaise
 • vermoeidheid
 • motivatiezwakte
 • klachten zonder diagnose
 • diabetes
 • Burnout
 • Stroke
 • infarct
 • embolie
 • allergie
 • overgewichtenz
 • slapeloosheid
 • kortademigheid
 • pijn en chronische klachten
 • diabetes,enz.

In Jungbrunnen wordt U ondersteunt bij:

 • sportelijkedoelstelling
 • competitievoorbereiding
 • prestatie-diagnose enz.

Bescherm U zelftegendegenaratie en reguleer uw lichaam voor uw eigen gezondetoekomst

Interesse? Dan kunt U graag kontakt opnemen met Erich Iten.

Jungbrunnen-Orges
3 Rue neuve aux chênes
52120 Orges (Haute-Marne)
Mail : info@jungbrunnen-orges.com
TEL: +33 681 646 394